Fixing the Gear (2)

(Catatan Perjalanan Mamak berkomunikasi produktif dalam keluarga)

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. (Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhari, No 6018; Muslim, No. 47)

Sisa Jum’at ini selepas pulang dari sekolah, Mamak lebih banyak diam. Lelah dan ada sakit yang terasa membuat mood seperti sedang naik roller coaster. Dan biasanya kalau mood sudah begitu, gampang sekali Mamak melakukan malpraktek komunikasi. Hehee..

Biasanya, Arsyad semangat makan kalau sudah tidur siang. Tapi hari ini lain.

Continue reading “Fixing the Gear (2)”

Advertisements