Fixing the Gear (8)

(Catatan perjalanan Mamak berkomunikasi produktif dalam keluarga)

Esa hilang, dua terbilang. Selepas Papa dari jeratan influenzanya, kini virus itu nemplok di badan Mamak dan Arsyad. Wah, sama-sama ngga fit, apakabar komunikasi kami hari ini, ya?

Continue reading “Fixing the Gear (8)”

Advertisements